STOLPELEIE

Dersom du ønsker godt synlig markedsføring av et arrangement, en aktivitet eller lignende er det mulig å leie stolper i Tromsø sentrum for oppheng av bannere.

Pakke 1

Storgata sør og Fredrik Langes gate
(21 stolper)

1 uke

4.500 NOK

2 uker

7.500 NOK

3 uker

12.500 NOK

Montering/nedrigg

6.500 NOK

Pakke 2

Storgata
(24 stolper)

1 uke

5.200 NOK

2 uker

9.000 NOK

3 uker

14.000 NOK

Montering/nedrigg

7.500 NOK

Pakke 3

Hele Storgata og Fredrik Langes gate
(29 stolper) 

1 uke

6.000 NOK

2 uker

10.000 NOK

3 uker

15.000 NOK

Montering/nedrigg

8.000 NOK

Pakke 4

Storgata, Fredrik Langes gate og Grønnegata
(41 stolper) 

1 uke

6.500 NOK

2 uker

12.000 NOK

3 uker

16.000 NOK

Montering/nedrigg

10.500 NOK

Praktisk informasjon

Bestilling
Bestilling av bannerplass skjer ved å sende epost med forespørsel til oss på post@tromsosentrum.no

Bannermål:
Storgata - 24 stolper (fra Kirkegata til Bispegata)
Målene på disse er: 50cm x 206cm og 13cm flat løpegang oppe og nede 

Grønnegata - 12 stolper
Fredrik Langes gate - 5 stolper
Målene på disse er: 60cm X 270cm og 5cm flat løpegang oppe og nede

Bannerproduksjon:
Leietaker er selv ansvarlig for bestilling av bannere.
Dette kan for eksempel gjøres hos:

  • Lundblad - 77 75 32 50 - lundblad@lundblad.no
  • Ivar Sandnes AS - 77 61 36 00 - post@isas.no

Montering:
Bannere må leveres til Bedriftsidrettslaget til Tromsø brann og redning i god tid før oppsett.
Avtale om levering gjøres på epost: g.manndal@icloud.com
Fakturering for montering/nedrigg gjøres av Brann B.I.L.