OM OSS

Tromsø Sentrum AS eies av gårdeiere, sentrumsaktører og Tromsø Kommune

Vårt overordnede mål er å skape en god by med et attraktivt og levende sentrum

Vi skal bidra til at Tromsø sentrum er tilgjengelig, trygt, rent og vedlikeholdt område for næring, handel og fritid

Selskapet skal være den mest foretrukne samarbeidspartner for næringsliv og kommune innenfor: sentrumsutvikling og kultur

Vi skal være en sentral aktør i en langsiktig positiv utvikling av sentrum og den naturlige møteplass mellom selskapets eiere

Selskapet skal arbeide for å vitalisere Tromsø sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som skal øke Tromsøs attraktivitet

SAMARBEID

Som medlem i Tromsø Sentrum AS er du med i et felles samarbeid hvor vi jobber for å videreutvikle og øke attraktiviteten til sentrum som handels- og opplevelsested

 • Over 150 medlemmer
 • Samarbeid på tvers av bransjer i sentrum
 • Administrering av felles funksjoner i sentrum (f.eks. gavekort, aktiviteter m.m.)
 • Samarbeids- og utviklingsprosjekt med kommunen og andre utviklingsaktører 

STRATEGI

Vi samarbeider tett med sentrumsaktører, gårdeiere og kommunen, som er avgjørende for en målrettet og strategisk utvikling av sentrum

 • Høringsinstans og påvirker inn mot kommunen
 • Utviklingsprosjekt
 • Nyskapning og innovasjon
 • Trygg by

DETTE GJØR VI

 • Vinter- og julebelysning
 • ByLørdager
 • Opplevelser i sentrum
 • Markedsfører medlemsbedriftene
 • Framsnakker sentrum som handels- og opplevelsesarena
 • Bidrar til å gjøre sentrum tilgjengelig og trygt

VI LEVERER

 • Faktagrunnlag; besøks- og omsetningstall
 • Følger med på trender og utvikling
 • Medlemsmøter
 • Nyhetsbrev
 • FB-gruppe

HOVEDOMRÅDER

Vi jobber innenfor følgende hovedområder:

 • Medlemmer - eksisterende og nye
 • Partnerskap - etablering av nye partnerskap som bidrar til å øke Tromsø sentrums attraktivitet
 • Byutvikling og innovasjon
 • Aktiviteter - hele året

SENTRUMSKORTET

Som medlem i TSAS kan du ta del i sentrumskortet

 • Kun for medlemmer
 • Omsetning bindes til medlemsbedrifter
 • Kilde til mersalg