Velkommen til Tromsø Sentrum

HVA SKJER I TROMSØ SENTRUM?

STRANDTORGET - LEKEPLASS

Etter det som begynte som et innbyggerinitiativ i 2017 om en lekeplass i Tromsø sentrum etablerer kommunen sommeren 2023 Strandtorget lekeplass.
Den åpnet 25.juli og er allerede veldig populær.

Les mer her

STORGATA NORD - OPPGRADERING

Utbedring av Storgata nord fra Fredrik Langes gate nordover til Bispegata i tilsvarende uttrykk som tidligere utbedringen av Storgata sør. Strekningen som skal utbedres er 350 meter. 

Les mer her

HANDLINGSPLAN FOR BYROM I SENTRUM

Forslaget til kommunedelplan for Tromsø sentrum 2022–2034 beskriver behov for en handlingsplan for byrommene i sentrum. Planen skal gi en langsiktig og konkret plan for gjennomføring av oppgradering av byens felles uterom. Planen skal også konkretisere når og hvordan kommune og næringsliv skal samarbeide for å skape et mer attraktivt sentrum. Prosjektet skal forankres i kommuneplanens samfunnsdel om sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft.


Ler mer her