Velkommen til Tromsø Sentrum

HVA SKJER I TROMSØ SENTRUM?

STRANDTORGET - LEKEPLASS

Etter det som begynte som et innbyggerinitiativ i 2017 om en lekeplass i Tromsø sentrum etablerer kommunen sommeren 2023 Strandtorget lekeplass.
Den åpnet 25.juli og er allerede veldig populær.

Les mer her

STORGATA NORD - OPPGRADERING

Utbedring av Storgata nord fra Fredrik Langes gate nordover til Bispegata i tilsvarende uttrykk som tidligere utbedringen av Storgata sør. Strekningen som skal utbedres er 350 meter. 

Les mer her

PROSTNESET PARK

Parken skal få seg et skikkelig løft.

Les mer her

HANDLINGSPLAN FOR BYROM I SENTRUM

Forslaget til kommunedelplan for Tromsø sentrum 2022–2034 beskriver behov for en handlingsplan for byrommene i sentrum. Planen skal gi en langsiktig og konkret plan for gjennomføring av oppgradering av byens felles uterom. Planen skal også konkretisere når og hvordan kommune og næringsliv skal samarbeide for å skape et mer attraktivt sentrum. Prosjektet skal forankres i kommuneplanens samfunnsdel om sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft.


Ler mer her