LEIE AV BANNER

Dersom du ønsker godt synlig markedsføring av et arrangement, en aktivitet eller lignende er det mulig å leie stolper i Tromsø sentrum for oppheng av bannere.

Pakke 1

Storgata og Fredrik Langes gate (21 stolper)

1 uke

4.500 NOK

2 uker

7.500 NOK

3 uker

12.500 NOK

Montering

6.500 NOK

Pakke 2

Storgata med nye storgata (24 stolper)

1 uke

5.200 NOK

2 uker

9.000 NOK

3 uker

14.000 NOK

Montering

7.500 NOK

Pakke 3

Storgata, nye Storgata og Fredrik Langes gate (29 stolper) 

1 uke

6.000 NOK

2 uker

10.000 NOK

3 uker

15.000 NOK

Montering

8.000 NOK

Pakke 4

Storgata, nye Storgata, Fredrik Langes gate og Grønnegata (41 stolper) 

1 uke

6.500 NOK

2 uker

12.000 NOK

3 uker

16.000 NOK

Montering

10.500 NOK

Bestille stolper

Stolper til banneroppheng kan bestilles ved å kontakte oss på post@tromsosentrum.no

Praktisk informasjon

Bannermål:
Storgata - 16 stolper med 60cm X 270cm
Nye Storgata v/Domkirka - 8 stolper 50cm x 206cm og 13 cm flat løpegang oppe og nede
(NB nye mål per 10.02.20)
Grønnegata - 12 stolper - 60cm X 270cm
Fredrik Langes gate - 5 stolper - 60cm X 270cm

Bannerproduksjon:
Leietaker er selv ansvarlig for bestilling av bannere.
Dette kan for eksempel gjøres hos Ivar Sandnes AS på telefon 77 61 36 00 som har detaljkunnskap

Montering:
Bannere må leveres til Bedriftsidrettslaget til Tromsø brann og redning ved Stig i god tid før oppsett. Avtale om levering gjøres til telefon 416 39 216. Fakturering for montering/nedrigg gjøres av Brann B.I.L.